Ekonomi

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 100.000.000 437.539.176 36.536.040 26.601.634 981.141.137 1.581.817.987 1.581.817.987
Transferler
9.284.109 -9.284.109
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -61.483.161 266.132.456 204.649.294 204.649.294
Dönem Karı (Zararı)
266.132.456 266.132.456 266.132.456
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.483.161 -61.483.161 -61.483.161
Dönem Sonu Bakiyeler
22 100.000.000 437.539.176 36.536.040 -61.483.161 35.885.742 971.857.029 266.132.456 1.786.467.282 1.786.467.282
Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 437.539.176 36.536.040 -61.483.161 35.885.742 971.857.029 266.132.456 1.786.467.282 1.786.467.282
Transferler
11.336.339 254.796.117 -266.132.456
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
234.823.618 -156.697 822.718.070 1.057.384.991 -9.615 1.057.375.376
Dönem Karı (Zararı)
822.718.070 822.718.070 -9.615 822.708.455
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
234.823.618 -156.697 234.666.921 234.666.921
Sermaye Arttırımı
28.000.000 15.260.078 43.260.078 43.260.078
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-90.000.000 -90.000.000 -90.000.000
Kar Payları
-43.400.036 -43.400.036
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-47.100.541 -43.400.036 -47.100.541 -47.100.541
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
385.339.955 385.339.955 385.339.955
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
14.239.543 14.239.543 815.050 15.054.593
Dönem Sonu Bakiyeler
128.000.000 452.799.255 -47.100.541 421.875.995 -90.000.000 173.340.457 -156.697 47.222.081 1.197.492.652 822.718.070 3.106.191.272 805.435 3.106.996.707

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-410.692.835 227.446.146
Dönem Karı (Zararı)
822.708.455 266.132.456
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31 822.708.455 266.132.456
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.265.996.564 -94.486.925
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 138.492.290 76.516.685
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
94.383 399.468
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 94.383 399.468
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.417.445 4.810.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.055.779 4.756.469
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.361.666 54.307
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
27 -846.172.083
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-44.841.194 -61.661.501
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -107.326.765 -85.909.215
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 60.417.224 26.107.097
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 10.834.026 6.062.518
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
29 -8.765.679 -7.921.901
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.541.141 -55.463.240
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 4.541.141 -55.463.240
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 130.733.253 31.588.379
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.355.994 -823.068
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.355.994 -823.068
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-652.905.805 -89.854.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
96.940.454 -25.684.348
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
36 73.456.689 -81.565.578
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.106.143 -25.476.620
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -14.700 1.959.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -114.091.443 -27.436.310
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.320.543 -827.214
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -4.973.882 56.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -346.661 -883.997
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -38.438.041 -4.375.397
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -12.463.010 -10.096.730
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.693.960 21.160.099
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 5.281.231 -299.163
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 91.412.729 21.459.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 20.457.453 7.568.274
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.324.718 58.986.130
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 71.423.615
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -26.098.897 58.986.130
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5,9 31.718.100 8.149.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-382.729 793.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 -382.729 793.380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-346.347.655 145.961.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 7.860.564 1.451.052
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -72.205.744 80.033.911
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-121.845.443 -275.294.587
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
832.450 -832.450
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.337.022 9.821.614
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 3.337.022 9.821.614
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-126.014.915 -223.845.699
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -125.274.862 -223.461.304
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -740.053 -384.395
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -60.438.052
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
869.733.390 10.163.808
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 15.054.593
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
272.794.625
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 272.794.625
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-47.100.541
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
22 -47.100.541
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 -90.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
798.673.189 58.378.193
Kredilerden Nakit Girişleri
36 798.673.189 58.378.193
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.909.958 -68.666.922
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
36 -87.909.958 -68.666.922
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -2.453.128 -39.258.957
Ödenen Temettüler
30 -36.234.931
Ödenen Faiz
29 -60.417.224 -26.107.097
Alınan Faiz
29 107.326.765 85.818.591
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
337.195.112 -37.684.633
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-75.346.747 -187.348.689
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
261.848.365 -225.033.322
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
191.671.206 416.613.904
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
453.519.571 191.580.582

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
41 453.519.571 191.671.206
Finansal Yatırımlar
36 8.485.159 135.017.975
Ticari Alacaklar
166.536.047 104.397.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 14.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 166.521.347 104.397.342
Diğer Alacaklar
6.449.314 2.077.764
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 4.974.098 355
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.475.216 2.077.409
Stoklar
8 65.693.433 42.783.938
Peşin Ödenmiş Giderler
29.993.144 30.929.114
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 29.993.144 30.929.114
Diğer Dönen Varlıklar
21 382.729
ARA TOPLAM
731.059.397 506.877.339
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
731.059.397 506.877.339
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 1.371.652
Diğer Alacaklar
165.278 54.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 165.278 54.477
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 151.831.000 156.372.141
Maddi Duran Varlıklar
11 3.522.232.090 1.513.650.461
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 39.683.524 48.708.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.135.666 480.854
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.135.666 480.854
Peşin Ödenmiş Giderler
888.394 32.186
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 888.394 32.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.715.935.952 1.720.670.715
TOPLAM VARLIKLAR
4.446.995.349 2.227.548.054
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.700.339 8.317.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
36 14.700.339 8.317.730
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
198.670.853 21.006.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36 198.670.853 21.006.402
Ticari Borçlar
147.192.861 123.014.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 5.281.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 141.911.630 123.014.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 35.489.799 24.769.235
Diğer Borçlar
92.315.353 28.490.282
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 71.423.616
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 20.891.737 28.490.282
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
40.543.624 14.477.719
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 12.785.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 40.543.624 1.691.746
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 5.974.637 1.420.305
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.683.380 7.101.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.112.590 6.756.953
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.570.790 344.580
ARA TOPLAM
546.570.846 228.597.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
546.570.846 228.597.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
528.387.454 21.747.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36 528.387.454 21.747.918
Ticari Borçlar
18.635.768 5.344.583
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 18.635.768 5.344.583
Diğer Borçlar
14.850.000 73.406.335
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 14.850.000 73.406.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.827.255 11.148.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.827.255 11.148.598
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 218.727.319 100.836.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
793.427.796 212.483.472
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.339.998.642 441.080.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.106.191.272 1.786.467.282
Ödenmiş Sermaye
22 128.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 452.799.254 437.539.176
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -47.100.541
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 421.875.995 36.536.040
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
22 -90.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
173.183.760 -61.483.161
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
173.183.760 -61.483.161
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 173.340.457 -61.483.161
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -156.697
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 47.222.081 35.885.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 1.197.492.653 971.857.029
Net Dönem Karı veya Zararı
22 822.718.070 266.132.456
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
805.435
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.106.996.707 1.786.467.282
TOPLAM KAYNAKLAR
4.446.995.349 2.227.548.054

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 1.313.151.247 1.074.787.033
Satışların Maliyeti
23 -950.682.670 -825.076.418
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
362.468.577 249.710.615
BRÜT KAR (ZARAR)
362.468.577 249.710.615
Genel Yönetim Giderleri
20 -163.629.524 -69.639.781
Pazarlama Giderleri
20 -7.682.070 -1.279.920
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 32.515.855 29.449.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -54.096.472 -30.879.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
169.576.366 177.361.314
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 885.063.448 65.525.103
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -7.017.326 -1.434.585
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
27 -1.814.149 -579.694
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.045.808.339 240.872.138
Finansman Gelirleri
187.790.580 133.345.491
Finansman Giderleri
-86.194.166 -30.952.751
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-193.963.045 -45.544.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
953.441.708 297.720.834
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-130.733.253 -31.588.378
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -19.829.500 -41.405.304
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -110.903.753 9.816.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
822.708.455 266.132.456
DÖNEM KARI (ZARARI)
822.708.455 266.132.456
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.615
Ana Ortaklık Payları
822.718.070 266.132.456
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
234.666.921 -61.483.160
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
284.548.776 -68.314.622
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-208.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-49.672.925 6.831.462
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-49.725.158 6.831.462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
52.233
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
234.666.921 -61.483.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.057.375.376 204.649.296
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.615
Ana Ortaklık Payları
1.057.384.991 204.649.296

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271218

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türk, rus, özbek Eyüp escort bayan iletişim
-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort